Privatlivspolitik for jobansøgere 

Sådan behandler Syddansk Erhvervsskole dine personlige informationer i forbindelse med jobansøgninger.

Dataansvarlig:
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
Munkebjergvej 130
5230 Odense M
Telefon:         7010 9900

E-mail:           sde@sde.dk
Hjemmeside: www.sde.dk 
CVR-nummer:35228616  

Formål
Processen med at ansætte medarbejdere til en ledig stilling på Syddansk Erhvervsskole, har til formål at vurdere dine færdigheder og kvalifikationer for, at beslutte om vi kan tilbyde og ansætte dig i et job på skolen.

Vi har behov for følgende almindelige persondata om dig:
Fornavn og efternavn, e-mail og telefonnummer, adresse.

Begrundet ansøgning og resume/CV, herunder uddannelseshistorik og historik over tidligere ansættelser, sprogkundskaber, villighed til evt. at flytte. Uddannelsesbeviser vedhæftes. Referencer.

Ved at ansøge om en stilling hos os, giver du samtykke til, at vi må kontakte de opgivne referencer efter nærmere aftale med dig. Dette samtykke kan du trække tilbage ved at maile til hr-personale@sde.dk

En personlighedsprofil kan være en del af ansættelsesprocessen.

Vi har ikke brug for følsomme personoplysninger om dig i ansættelsesprocessen.

Hvis du bliver ansat hos os, vil vi også have brug for dit CPR-nummer og et samtykke til, at vi bruger dit billede på skolens website bliver indhentet separat. Du vil selv få mulighed for at oplyse om nærmeste pårørende og selv vedligeholde oplysningerne.

Kilder til persondata:
Vi indhenter persondata om dig fra:

  • Direkte fra dig selv, eksempelvis via ansættelsesprocessen eller anden information du giver os i forbindelse med ansøgning og ansættelse eller midlertidige ansættelse/konsulentarbejde hos os.
  • Fra tredje part, som kan være: Referencer, tidligere arbejdsgivere, eksterne rekrutteringsfirmaer.
  • TV overvågning af Syddansk Erhvervsskoles bygninger, hvis du har været til samtale på skolen.

Lovgrundlaget
Vi behandler dine personlige data på følgende juridiske grundlag:

Artikel 6.1a    (samtykke)

Artikel 6. 1b   (databehandling nødvendigt for at udforme en kontrakt som du er part i eller for at udføre de nødvendige handlinger før kontraktindgåelse)

Artikel 6. 1f   (afbalancering af interesser) Vores legitime interesse er at vurdere, om du er passende til den ledige stilling

CPR-nummer behandles på basis af den danske databeskyttelsesforordnings regler.

Hvem ser dine data:
Vi deler dine ansøgningsoplysninger med ansættelsesudvalget, ansatte i HR & Personale og evt. rekrutteringsbureau.

Opbevaring af data
Information om ansøgere til stillinger gemmes i 6 måneder efter afslag. Med din tilladelse kan vi gemme informationen op til 12 måneder efter afslag.

Personlighedsprofil der er udarbejdet i forbindelse med ansættelsen gemmes i 6 måneder efter afslag.

Hvis du ansættes i den ledige stilling vil dine oplysninger blive overført til din personalemappe og blive behandlet i forhold til vores HR-privatlivspolitik, som du vil modtage ved din ansættelse.

Eventuelle TV-overvågningsoptagelser slettes senest efter 30 dage.

Overførsel til lande udenfor EU/EEA
Vi overfører ikke data til lande udenfor EU/EEA.

Dine rettigheder

  • retten til at få oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt)
  • retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret) 
  • retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)
  • retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)
  • retten til begrænsning af behandling og gøre indsigelse
  • dataansvarlig skal underrette modtagere om sletning, begrænsning og berigtigelse

Kontakt os på hr-personale@sde.dk vedrørende ovenstående information.

 

DPO-ansvarlig

Databeskyttelsesrådgiver Odense M